PROJELERİMİZ
Her ölçekte ;
Turizm ve Otel Alanları , Konut Alanları ve Konut Üretimi, Ticaret Alanları , Alışveriş Merkezleri , Tarım Arazileri , Enerji Üretimi Proje Alanlarının arazi üretimi , Tarım arazisi vasfında olup imar ve şehirleşme çalışmaları nedeniyle katma değer yaratılacak bölgelerde arsa üretimi ve parselasyon uygulamaları alanlarında kurumsal ve kazançlı projeler üretiyoruz.